Foto: Nikolaj Bock/Norden.org

Utlysning: Delta i arktiskt samarbetsprogram

Är du och din organisation intresserad av arktiskt kultursamarbete? Nu finns möjlighet att söka Nordiska Ministerrådets arktiska samarbetsprogram.

Det arktiska samarbetsprogrammet ska bidra till Nordiska Ministerrådets vision om Norden som ett innovativt, gränslöst, synligt och utåtriktat område.

Projekt som kan vara aktuella att söka stöd för inom programmet ska bidra till en hållbar och konstruktiv utveckling för Arktis och dess invånare. En viktig roll i det här sammanhanget spelar Agenda 2030 och de 17 globala mål för hållbar utveckling som FN:s generalförsamling antog 2015.

Sista ansökningsdag för samarbetsprogrammet är 1 mars.

Header logo