Foto: Subtopia, projektet Cascas

Resultat och projektexempel

Här hittar du information om vilka projekt som har fått stöd inom Kreativa Europa och inom EU:s tidigare sektorsprogram för kultur. Här finns också intervjuer med svenska deltagare i projekt som fått stöd.

• Resultat, projekt med svensk medverkan i Kreativa Europa, delprogrammet Kultur (2014-2020)

• Resultat för hela programmet (2014-2020)

• Intervjuer med projekt som fått stöd och har svensk medverkan

• Resultat för EU:s kulturprogram (2007-2013)

Resultat inom delprogrammet MEDIA (film, tv och dataspel) publiceras på Filminstitutets webbplats.

Läs mer här.


Resultat, projekt med svensk medverkan i Kreativa Europa, delprogrammet Kultur (2014-2020)

Samarbetsprojekt

Plattformar

Nätverk

Översättning

Årsrapporter

Kulturrådet publicerar varje år en rapport om svensk medverkan inom Kreativa Europa. I rapporten finns information om utfallet för svensk del inom programmets stödformer. En kortare beskrivning av alla projekt med svenskt deltagande finns också.Resultat för hela programmet (2014-2020)

Beslut om alla projekt som beviljats stöd inom Kreativa Europa finns på EACEA:s webbplats. EACEA (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency) administrerar samtliga utlysningar inom Kreativa Europa.

  • Resultat, alla beslut om beviljade bidrag inom Kreativa Europa 2014-2020.
    Läs mer här. 

Samtliga projekt som har fått stöd genom Kreativa Europa och det tidigare Kulturprogrammet (2007-2013) finns beskrivna i EU-kommissionens sökbara projektplattform. Det går att söka per exempelvis stödform, land, tematik, konstområde eller projekttitel.Intervjuer med projekt som fått stöd och har svensk medverkan

Här hittar du intervjuer med svenska projektägare som berättar om sina erfarenheter av att delta i europeiskt kultursamarbete med stöd från Kreativa Europa.

Samarbetsprojekt


Kulturcentrat Not Quite: Europe Grand Central

I det gamla bruket i byn Fengersfors i norra Dalsland finns kulturcentrat Not Quite. De är projektägare för det europeiska samarbetsprojektet Europe Grand Central med stöd av Kreativa Europa. ”Att arbeta internationellt bryter isoleringen som lätt infinner sig, särskilt för ett samtida kulturhus på glesbygden som Not Quite”, säger Marcus Haraldsson, projektledare.
Läs mer här.

Riksarkivet: CO:OP

CO:OP – Community as Opportunity är ett europeiskt samarbetsprojekt med stöd från Kreativa Europa. Riksarkivet i Sverige deltar som en av sjutton partners bland andra europeiska nationalarkiv och universitet.
Läs mer här.

Moderna Dansteatern: Departures & Arrivals

Här är en film från 2015 där Moderna Dansteaterns chef Danjel Andersson berättar om teaterns deltagande i samarbetsprojektet Departures & Arrivals.


Moomsteatern: Crossing the Line

Moomsteatern är projektledare för samarbetsprojektet Crossing the Line som genomförs med finansiering från Kreativa Europa. Verksamhetschef Suzanne Hedström Hellberg berättar om hur projektet startade och hur det går.
Läs mer här.

Etnografiska museet: SWICH

Här är en film från 2015 som handlar om Etnografiska museets medverkan i samarbetsprojektet SWICH.

 

Plattformar


Littfest: Versopolis

Under kulturhuvudstadsåret 2014 ordnade Umeås internationella litteraturfestival Littfest så att den turnerande utställningen ”What’s the point of Poetry”, kurerad av Literaturwerkstadt i Berlin, gjorde ett stopp i staden. För Erik Jonsson, en av arrangörerna av Littfest, blev det en dörröppnare till poesifestivaler i Europa. Littfest anslöt sedan till den europeiska poesiplattformen Versopolis som är finansierad av Kreativa Europa.
Läs mer här.


Resultat för EU:s Kulturprogram 2007−2013

Årsrapporter

Här kan du ta del av Kulturrådets årsrapporter om svensk medverkan inom den föregående programperioden:

Årsrapport 2013. Läs mer här.

Årsrapport 2012. Läs mer här.

Årsrapport 2011. Läs mer här.

Årsrapport 2010. Läs mer här.

Årsrapport 2009. Läs mer här.

Årsrapport 2008. Läs mer här.

Årsrapport 2007. Läs mer här.

Resultat för samtliga bidragsfördelningar

Samtliga bidragsfördelningar från Kulturprogrammet (2007-2013) finns tillgängliga på EACEA:s tidigare webbplats.
Läs mer här. 

Äldre projektexempel

På vår sida med äldre projektexempel kan du läsa om exempel på projekt med svenskt deltagande inom Kulturprogrammet.
Läs mer här.

Kulturrådet är tillsammans med Svenska Filminstitutet nationell kontaktpunkt för EU-programmet Kreativa Europa.

SÖKBAR PROJEKTPLATTFORM

Header logo