Om Kreativa platser

Kreativa platser är Kulturrådets bidrag som sätter kulturverksamheter i bostadsområden och de boende i centrum. Syftet med detta bidrag är att fler ska kunna välja, skapa och ta del av kultur där de bor. Totalt kommer 100 miljoner kronor att delas ut under 2016–2018.

Totalt kommer ett trettiotal projekt att beviljas stöd för att driva kulturverksamheter i sitt bostadsområde utifrån de boendes behov och genom samverkan med lokala aktörer. De boende ska vara med som projektdeltagare, kulturutövare och publik. När lokalsamhället involveras från början och utifrån egna förutsättningar och intressen utvecklas både platsen och det gemensamma kulturlivet. Projekten inom Kreativa platser kommer att undersöka olika metoder för engagemang i kulturlivet och samtidigt dela med sig av sina framgångar och lärdomar genom det nätverk som uppstår mellan projekten.

En del av Äga rum

Bidraget är en del av Äga rum – regeringens satsning på konst och kultur i vissa bostadsområden. Ansvaret för Äga rum delas av Kulturrådet och Statens konstråd. Kulturrådet ska fördela bidrag till kulturverksamheter i bostadsområden med socioekonomiska utmaningar eller lågt valdeltagande. Statens konstråd ska genom sitt projekt Konst händer producera exempel på offentlig konst i miljonprogrammets miljöer och utveckla metoder för invånarinflytande. Satsningen kommer att utvärderas av Myndigheten för kulturanalys.

Vad är kultur?

Kultur kan användas för att beskriva människans skapande och kreativitet så som konst, litteratur, musik, dans, teater och film. Kultur är viktigt för att den inspirerar oss, sammanför oss och lär oss om oss själva och världen omkring oss. Kort sagt gör livet bättre. Med utgångspunkt i de kulturpolitiska målen vill Kulturrådet att fler ska uppleva och inspireras av kultur, oavsett var de bor, deras sociala och ekonomiska förhållanden eller utbildningsnivå.

Header logo