Foto: Kari Jantzén

Forskning

En mångvetenskaplig och gränsöverskridande forskning är en förutsättning för kultur och hälsa. Den har dessutom en viktig uppgift att förse politiker och andra beslutsfattare med vetenskapliga belägg inför större kultur- och hälsasatsningar. Inom hjärnforskningen visar till exempel en rad studier att kulturaktiviteter som dans och körsång har en positiv effekt på hälsan.

Centrum för kultur och hälsa

Behovet av ny och tvärvetenskaplig kunskap om hur kultur främjar hälsa och välfärd ökar. Centrum för kultur och hälsa vid Göteborgs universitet arbetar för att sprida den forskning som bedrivs inom området, i Sverige och internationellt.
Boken Kultur och hälsa - ett vidgat perspektiv av Ola Sigurdson (red.), föreståndare på Centrum för kultur och hälsa vid Göteborgs universitet har just kommit ut. Här förklaras begreppet kultur och hälsa, och det ges en internationell forskningsöverblick på ett unikt sätt.

Den kulturella hjärnan

Hjärnan är en muskel som behöver träning och stimulans för att hållas i god form.  En bra motionsform för hjärnan är kulturaktiviteter av olika slag som också kan främja kreativitet och nytänkande. Därför är kulturen viktig hela livet. Till detta kommer att Sveriges befolkning blir allt äldre och forskarna befarar att demens blir nästa stora folksjukdom.  Ett aktivt kulturliv kan förhindra eller fördröja en sådan utveckling. 

Stressforskning

Kulturupplevelser påverkar kroppen mer än man kan tro. Kultur kan uppröra men också bidra till välbefinnande och lugn. Inom stressforskningen har man bland annat funnit positiva samband mellan att spela musik och gruppsammanhållning, vilket i sin tur påverkar inlärning positivt. Musicerande har också visat sig sänka stresshormoner och stimulera kroppens återuppbyggnad.

Header logo