Foto: Kari Jantzén

Internationellt

Kultur och hälsa eller Culture and Health som begreppet är känt internationellt. Vissa länder har utarbetat en strategi för kultur och hälsa medan andra arbetar för att kultur ska vara en del i alla människor liv – utan strategi. Här beskrivs arbetet med kultur och hälsa i några länder.

Header logo