Nordiska flaggor, foto: Johannes Jansson/norden.org

Norden

Kultur ska vara en given hälsofaktor i den nordiska välfärdsmodellen. Därför har det under några år funnits ett nordiskt samarbete för att stärka frågan. Kultur- och hälsofrågor kan på så vis komma högre upp på den politiska dagordningen.

Kartläggning

Rapporten Vändpunkt – kultur och hälsa i nordisk samverkan har nu lämnas till de nordiska kulturministrarna. Rapporten innehåller en kartläggning samt förslag till nordiska insatser inom området. Den kommer även att tas upp på ministerrådets ämbetsmannakommitté för kultur i februari och de nordiska kulturministrarnas möte i april 2015. Läs mer i länk till höger.

Header logo