Generationer i kulturmöten i Göteborg

I slutet av november 2016 hölls en konferens i Göteborg, tillika slutredovisning av Kulturmöten utan gränser, ett forsknings- och verksamhetsarbete med allåldersperspektiv, som pågått i tre år med finansiellt stöd av bland andra Kulturrådet (Kultur för äldre-medel).

Betydelsen av att mötas utifrån ett gemensamt kulturintresse, oavsett ålder, har blivit tydligt. Det visar erfarenheterna både från verksamheten och forskningen. Flera forskare från olika discipliner har följt arbetet.

I Göteborgs stads budget för finns för 2017 inskrivet att ”generationsmöten mellan unga och äldre ska prövas i alla stadsdelar”.

I samband med slutkonferensen utgavs två böcker, de kan beställas via ylva.muhlenbock@kultur.goteborg.se:

Kulturmöten utan gränser – modeller för att skapa kvalitet i äldres vardag. Centrum för kultur och hälsa vid Göteborgs universitet. Barbro Johansson & Annica Sjölander [red]).

Kultur har ingen ålder. Göteborgs stad. (red. Borghild Håkansson & Ylva Mühlenbock). Den sammanfattar det arbete som bedrivits under åren. Stadsdelen Centrum har varit vägvisare i arbetet med generationsmöten, och bedriver idag ett 40-tal generationsöverskridande satsningar.

Header logo