Fortbildning i musik, sång och rörelse

Nu är det möjligt för den som arbetar med äldre inom vård och omsorg att fortbilda sig i att använda musik, sång och rörelse som praktiska verktyg i sitt dagliga arbete.

En högskolekurs har tagits fram av Stockholms Musikpedagogiska Institut (SMI) i samarbete med Kompetenscentrum för kultur och hälsa vid Stockholms läns landsting.

Uppdragsutbildningen Omvårdnad och bemötande med konstnärliga verktyg 7,5 hp startar i januari 2019 på Stockholms Musikpedagogiska Institut (SMI). Kursens innehåll är väl förankrat i forskning och har tagits fram tillsammans med rutinerade kulturutövare. Den riktar sig till den som arbetar med äldre inom vård och omsorg. Kursen ges under tre terminer och är integrerad med deltagarens praktiska arbete.

Mer information om fortbildningar

Header logo