Kultur motverkar depression

Risken att drabbas av depression som äldre minskar om man går på bio, teater eller museum. Det visar en ny brittisk långtidsstudie.

För äldre som tar del av film, teater eller museiutställningar minst en gång i månaden minskar risken för depression med 48 procent. För dem som regelbundet men något mer sällan konsumerar kultur minskar risken med 32 procent.

 

Header logo