Halland först i landet

Halland är först i landet med en överenskommelse om regional samverkan gällande kultur för äldre. Avtalet är tecknat mellan Region Halland/Kultur i Halland och de förvaltningar i alla kommuner som ansvarar för äldreomsorg respektive kultur. Avtalet trädde i kraft 1 januari 2015.

Utgångspunkten har varit att kunna bidra till allas möjlighet att delta i kulturlivet, vilket är ett av målen inom såväl den regionala som den nationella kulturpolitiken.

I Halland är vi nu överens om att öka tillgängligheten till ett
kulturutbud med hög konstnärlig kvalitet utifrån den äldres
behov och önskemål, säger Eva Nyhammar, kulturchef Region Halland.

Genom att kommunerna ska utveckla mål och riktlinjer för hur man vill använda kulturen som resurs för äldre och i äldreomsorgen, skapas långsiktighet i arbetet. Det innebär också att såväl äldreomsorg som kulturförvaltning i kommunerna involveras i diskussionerna om hur kulturutbudet ska se ut.

YTTERLIGARE INFORMATION

Martin Odd
Samordnare kultur för äldre
Hallands bildningsförbund
m.o@hbf.se

Header logo