Foto av kvinnor som spelar spel. Foto: Olof Näslund

PlaymÄkers – kulturteknik för äldre

Playmäkers är en verksamhet inom Södertälje kommun där så kallade playmäkers besöker seniorer på äldreboenden eller i dagverksamhet. Där tar de reda på vad de äldre är intresserade av och erbjuder dem att aktivt delta i eftermiddagens program.

Playmäkers är ungdomar som agerar som internetlotsar. I grund och botten handlar verksamheten om generationsmöten och tekniken används som verktyg i dem. Men det centrala är att ha skoj tillsammans.

– Det roligaste är att jag alltid bli överraskad av de äldre, berättar Gustav Gälsing som arbetar som playmäker. Då blir det extra kul att kunna överraska tillbaka och knyta an till vad de berättar, till exempel genom att ta fram deras favoritartist på YouTube eller besöka gatan de växte upp på i Google Earth.

För att skapa naturliga generationsbryggor skapade man en ny yrkesroll, playmäker.

– Vi ser att ungas intresse för äldreomsorg ökar samtidigt som de är katalysatorer för nya upplevelser för och med de äldre. Vi har också märkt att playmäkers fungerar som ett stöd för övrig personal i andra aktiviteter, det känns mycket positivt, säger projektledaren Lars Ahlin.

Playmäkers samarbetar även med scencoacher efter ett förberett tema. En av scencoacherna är regissören och skådespelaren Hans Qviström:
 
–  Att jag får möjlighet att utforska ny teknik i interaktion med både äldre och yngre är mycket spännande!

Här är några exempel på teman som playmäkers arbetar utifrån:

  • Resebyrån en fingerad bussresa från Södertälje till Paris
  • Finlandsbåten paraplydrinkar, dans och karaoke
  • Konstrundan vi upplever befintlig konst och ritar på surfplattan
  • Jukebox en levande musikmaskin för favoritlåtar
  • Lär känna en kändis ett detektivarbete via surfplattan
  • Här är ditt liv med teknikens hjälp återvänder vi till platser och händelser

Bakgrund

Playmäkers startade 2007 och är idag ett av flera delprojekt inom verksamheten Kultur 365. Då användes TV-spel som verktyg, idag surfplatta. Södertälje har många äldre med ursprung från olika delar av världen. Internet är ett enkelt sätt att kommunicera med sin egen kultur, vänner och barnbarn.  Det var så Kultur 365 tänkte när Playmäkers tog steget mot internet och surfplattor.

Playmäkers är ett samarbete mellan Telge Tillväxt AB (som anställer och hjälper ungdomar att komma ut i arbetslivet) och ABF Södertälje/Nykvarn med stöd av Kulturrådets satsning ”Kultur för äldre”.

Kultur 365 - Kultur för äldre
Kultur & Fritid och Social-och omsorgskontoret i Södertälje kommun driver verksamheten Kultur 365 som anordnar kulturaktiviteter för äldre varje dag. Målet är att skapa nya perspektiv och synsätt för fysisk aktivitet, social tillvaro och kulturellt tänkande för seniorer.

MER INFORMATION

Lars Ahlin
Tel: 08-523 034 49
E-post: lars.ahlin@sodertalje.se
Webbplats: www.sodertalje.se/k365

Header logo