De innerliga orden

När ordet släpptes fritt till patienter, anhöriga och personal inom Västerbottens läns landsting var det inte klagomål som kom fram. Det var innerliga ord som uppmanade oss att ta vara på livet. Projektet ord.14 har skapat dialog, delaktighet, stolthet och mening. Det finns en längtan att bli hörd. Nu visualiseras projektet med hjälp av komponist.

Inför kulturhuvudstadsåret i Umeå föddes tanken om ett skrivprojekt. Med en begränsad ekonomi planerade Region Västerbotten och Västerbottens läns landsting ett projekt som inte skulle vara stort i ekonomiskt avseende utan stort för att det var litet, personligt och inkluderande.

ord.14

Projektet döptes till ord.14 Det kom att omfattade flera samarbetspartners såsom lekterapi och sjukhusskola, träffpunkt Oasen (vars verksamhet drivs av Cancercentrum) konstansvarig på Västerbottens läns landsting, konstkonsulent på Region Västerbotten, Hälsa2020, Norrlands Operan, Umeå Konstskola och ABF Västerbotten.

Under hösten 2013 köptes oansenliga skrivböcker in. På dessa klistrades ett försättsblad där det stod Jag är en skrivbok som samlar in ord från Västerbottens läns landsting. Du kan skriva i mig vad du känner, drömmer, tycker, saknar och längtar. Du kan skriva ett ord eller flera. Du behöver inte skriva ditt namn om du inte vill. Via landstingets internpost så skickades boken ut till avdelningar, mottagningar, sjukstugor, hospice, hälsocentraler och så vidare. Den kunde också hämtas eller beställas på länets tre sjukhusbibliotek.

Visualisera

Anne Pajunen, altviolinist och performancekonstnär kommer under november månad tolka ord.14-orden i föreställningen Passage som kommer att uppföras på länets tre sjukhus.  Pajunen har skapat ett musikaliskt allkonstverk med utgångspunkt och inspiration från de texter som samlats in.

Vad skrevs?

De flesta texter som samlades in i ord.14 fick projektarrangörerna att formligen slås till marken. De förstod att detta var på riktigt. Det talades om livet och dess bräcklighet. Om oro och rädsla. Att nåd var något man skulle ge medan man fortfarande hade chansen. Att bli frisk, att få livet tillbaka, att äta en julmiddag med sin dotter. Det handlade om att älska och förlåta och hoppas på det bästa.   

YTTERLIGARE INFORMATION

Ann Helen Littbrand
Samordnare - Kultur i vården
Alva kultur
Norrlands universitetssjukhus
Tfn 090-785 87 31
annhelen.littbrand@regionvasterbotten.se

Header logo