Rikt kulturliv på äldreboendet med fotografer och kulturombud

Fotoprojektet VAR DAG är en del av Botkyrkas satsning Kultur och hälsa på äldreboende, med stöd från Kulturrådet. Under sex månader har sex äldre på Tumba vård och omsorgsboende fotograferat sin vardag tillsammans med fotograf Kristina Gellerstedt.

Drivkraften genom fotoprojektet VAR DAG har varit glädjen över fotograferandet, som har lett till samtal om bilderna och livet i stort, samt den avslutande festliga fotovernissagen. Fotoutställningen kommer snart att gå runt till andra äldreboenden i Botkyrka.

– Det egna skapandet är lätt med en kamera. Den går att använda dygnet runt utan förberedelser och material, jämfört med exempelvis målning, säger Birgitta Jansson, kulturutvecklare på Botkyrka kommun.

Syftet med hela satsningen Kultur och hälsa på äldreboende, är att hitta nya verktyg och vägar för ett rikt kulturliv på äldreboenden. Som en del i detta ingår att utbilda undersköterskor till kulturombud. Utbildningen innehåller kultur både ur etniskt och konstnärligt perspektiv.

– Nu finns det ett kulturombud på varje avdelning, istället för som tidigare ett för hela boendet!, säger Birgitta Jansson stolt.

Ljudspår och skuggteater är en annan aktivitet för äldre som är riktigt sjuka.

– Ofta satar man på de som är i någorlunda vigör, men vi ville att de personer som är dåliga skulle få en kulturupplevelse genom att tillsammans låta, inte prata eller sjunga, och röra sig, berättar Birgitta Jansson.

Fotoutställningen VAR DAG pågår maj ut på Tumba vård och omsorgsboende, Samaritvägen 12, Tumba.

KONTAKT

Tua Stenström
Handläggare Kulturrådet
Telefon: 08-519 264 51
tua.stenstrom@kulturradet.se

Birgitta Jansson
Kulturutvecklare, Botkyrka kommun
Telefon: 08-530 625 76
birgitta.jansson@botkyrka.se

Header logo