Umeås näringsliv sponsrar Efter jobbet

Kultur för Seniorer – Kultur och Hälsa bjuder nu in näringslivet i Umeå att sponsra Efter jobbet.  Efter jobbet har som mål att kunna erbjuda Umeås äldre invånare ett rikt och varierat kulturutbud.

Vad är Efter jobbet?

Att bjuda in  företagare i Umeå att sponsra kultur för äldre är ett nytt initiativ av Kultur för Seniorer Kultur och Hälsa, som drivs av Umeå kommun. Sponsorsintäkterna hanteras och fördelas av Kultur för Seniorer Kultur och Hälsa i samverkan med näringslivet och Umeås socialtjänst.

Ett av de övergripande syftena för Efter Jobbet är att uppmuntra till en humanistisk människosyn som omfattar äldre personer och ge dem möjlighet till ett aktivt liv.


Vad ger sponsring av Efter jobbet?

Följande menar Kultur för Seniorer Kultur och Hälsa att sponsring kan bidra med:

  • Umeå kommun en ny arena för utveckling av kulturutbud för gruppen äldre.
  • Umeå kommun en plattform där man i samverkan med näringslivet kan utveckla metoder och modeller för framtidens medskapande äldreomsorg.
  • Umeå en unik position - Umeå kommuns näringsliv blir först med sponsring av kultur – och hälsa aktiviteter riktat till seniorer.
  • Synliggör sponsorerna i Umeå som engagerade aktörer i ett tryggt och hållbart samhällsbygge.
  • Ökade möjligheter för seniorer att delta i kultur- och hälsa aktiviteter och arrangemang oavsett boendeform.
  • Ger vårdpersonal ny inspiration, bättre och mer kreativ arbetsmiljö.
  • Nya arbetsarenor för kulturarbetare, konstnärer och kreatörer
  • Ger möjlighet till ny forskning inom hälsoekonomi vilket ger beslutsfattare ett vetenskapligt stöd som tydligt visar vinsterna med kultur och hälsa aktiviteter för seniorer genom hela livet.
  • Ett utökat nätverk som genom kultur- och hälsa aktiviteter skapar meningsfulla sammanhang.  Motverkar ensamhet och isolering och ger fler samverkansmöjligheter för nätverket Kultur för Seniorer Kultur och Hälsa.

 

YTTERLIGARE INFORMATION

Eleanor Bodel
Kultur för seniorer
Kultur för hälsa
Umeå kommun
Tfn 090-16 34 14
eleanor.bodel@umea.se

Header logo