Upp till dans!

I mellandagarna visade Sveriges television Upp till dans!, en kortfilm med musik och rörelse på ett äldreboende i Österbybruk. Filmen är gjord av dansaren och koreografen, tillika filmaren, Sara Lindström som skapat en dansfilm tillsammans med nio personer som bor på äldreboendet Parkvägen.

Filmen har sin utgångspunkt i danssolon, som utförs av deltagarna, och som har arbetats fram i samarbete med Sara. Dansen har i sin tur kommit att spegla och gestalta andra uttryck och fungerat som ingång i ett levnadsberättande hos deltagarna. Utöver det fördjupade individuella arbetet med de personer som medverkat i filmen har det anordnats regelbundet återkommande dansstunder för alla boende på Parkvägen. Man har även sett dansfilm ihop och diskuterat dansen som begrepp.

Huvudsyftet med projektet Upp till dans! har varit rent konstnärligt – att göra en kortfilm. Vid sidan av detta har projektet även strävat efter att undersöka vad det innebär att genomföra ett omfattande och ambitiöst konstprojekt inom äldreomsorgen. Vilka är förutsättningarna och utmaningarna, och vilka frågeställningar uppstår? För att undersöka just detta har etnologen Maria Ek medverkat i projektet genom att följa Sara i hennes arbete och sammanställa en rapport, Upp till dans! En etnologisk iakttagelse, baserad på deltagande observation och intervjuer med boende, anhöriga och vårdpersonal på Parkvägen. Rapporten berör bland annat hur ett projekt som utmanar deltagarna att prestera någonting konstnärligt och fokuserar på deras individuella utveckling, bryter mot en norm som tenderar att definiera äldre utifrån deras begränsningar. Rapporten berör även vikten av att arbeta medvetet och strukturerat med sociala aktiviteter inom äldreomsorgen, något som görs på Parkvägen, och som har varit en förutsättning för att projektet kunnat genomföras på boendet. 

I december rullades den röda mattan fram bland snittar och bubbel på Parkvägen när filmen premiärvisades för boende, personal och anhöriga. I julas blev det även TV-premiär när filmen visas på SVT genom Kortfilm i SVT.

Upp till dans! finansieras av Kulturrådets satsning på Kultur för äldre, genom Kultur- och fritidsförvaltningen i Östhammars kommun, samt genom bidrag från Konstnärsnämnden, Film i Stockholm och Landstinget i Uppsala län.

Läs rapporten Upp till dans! En etnologisk iakttagelse
Se kortfilmen Upp till dans!

 

YTTERLIGARE INFORMATION

Peter Källman
Kulturstrateg
Östhammars kommun
Tfn 0173-861 21
peter.kallman@osthammar.se

Sara Lindström
Filmare
lindstrom.sara@gmail.com

Header logo