Olof Persson: Me - Everybody

Om Kulturrådet

Kulturrådet är en myndighet under Kulturdepartementet. Vår uppgift är att verka för kulturens utveckling och tillgänglighet. Det gör vi genom att fördela och följa upp statliga bidrag. Men vi stödjer och driver också på utvecklingen genom att sprida information och kunskap på olika sätt. Vår utgångspunkt är de nationella kulturpolitiska målen.

Kulturrådet ska verka för konstnärligt och kulturpolitiskt värdefull utveckling inom:

  • teater, dans, musik och annan scenkonst,
  • litteratur, kulturtidskrifter, läsfrämjande och bibliotek,
  • bild och form samt museer och utställningar,
  • regional kulturverksamhet,
  • judiska, romska, samiska folkets, sverigefinska och tornedalska minoriteternas kulturaktörer, och
  • andra kulturella ändamål

Vi är cirka 90 medarbetare och har vårt kansli i Filmhuset vid Gärdet i Stockholm.

Varje år fördelar vi runt 2,8 miljarder kronor. I den summan ingår de 1,2 miljarder kronor som vi fördelar inom kultursamverkansmodellen.

litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne

Kulturrådet administrerar Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne (ALMA). Läs mer på ALMA:s webbplats

Header logo