Name of the next song. Anderson dance och Aarhus teater.

Möt Kulturrådet

Här presenteras arrangemang där Kulturrådet medverkar de närmaste månaderna.

14-19 maj, Sundsvall och Härnösand

Scenkonstbiennalen

Seminarier som Kulturrådet arrangerar
  • 15 maj klockan 13.00: Kreativa Europa – att delta i europeiska samarbetsprojekt. Eva Rehbinder berättar om programmet
  • 16 maj klockan 10.00. Internationaliseringen - intressant för vem?Festivalorganisationen STOFF bjuder in till samtal om internationalisering av svensk teaterproduktion. Veronica Lamppa Lönnbro deltar.
  • 16 maj klockan 14.00: Vad vet du om urfolks-, minoritetsteatrar i Sverige – möt deras chefer

 

Läs hela programmet


 1517 maj, Helsingborg

Biblioteksdagarna

Kulturrådet finns på plats med monter. Hämta delrapporten för Stärkta bibliotek, eller prata med handläggare och få det uppdaterade handlingsprogrammet för läsfrämjande.

Läs mer om Biblioteksdagarna


3-5 juni, Rovaniemi, Finland

Arctic Arts summit 2019

Programpunkter där vi deltar:

  • Kulturrådets generaldirektör Staffan Forssell medverkar i panelsamtal den 4 juni klockan 15.40. Läs mer här.
  • Anna Livén West, handläggare inom bild- och formkonst, är med och arrangerar Nordisk Kulturfonds program den 5 juni kockan 9-12. Läs mer här.
Header logo