Foto: Ida Renström.

"Att välja rätt är stort, att välja fritt är större?" – en konferens om barn- och ungdomskultur

Här har vi samlat dokumentation från barnkulturkonferensen i Umeå 3–4 april, som arrangerades av Kulturrådet i samarbete med Barnkulturcentra i Sverige. Förutom intervjuer i film och text hittar du ljudfiler från föreläsningarna.

Hur ser barns och ungas kulturliv ut i dag? Vem väljer, vem skapar – och vem hamnar utanför? Det var frågor som togs upp under konferensen "Att välja rätt är stort, att välja fritt är större?" som hölls i Umeå 3–4 april 2014.


Intervjuer med föreläsare

Vad och vem som syns på barnkulturscenen?

Eva Gustafsson, regional verksamhetsledare Teatercentrum Norra Regionen och Peter Sunesson, producent Salto! Dansstationen.
Se intervjun

En kulturskola för alla

Om delaktighet och tillgänglig kultur för alla barn.
Läs om projektet "Om vi fick bestämma"

"Yttre delaktighet räcker inte"

Karin Helander, professor i teatervetenskap och föreståndare för Centrum för barnkulturforskning, om myter om den goda barnkulturen genom tiderna.
Se intervjun

Kravallslöjd – vad är det?

Slöjdentusiasten Veronica Olofsson förklarar.
Läs intervjun

Hiphop som frigörande pedagogik

Johan Söderman, biträdande professor i musikpedagogik vid Malmö högskola, berättar om hiphop som frigörande pedagogik.
Se intervjun

Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth

Om barns rätt till kultur.
Se intervjun

Ljudfiler från föreläsningarna

Ljudet är inspelat av Norrlandsoperan. Observera att du kan behöva höja volymen på din högtalare, eftersom ljudnivån på inspelningen tyvärr är låg.

Inledning

Staffan Forssell, Generaldirektör Kulturrådet, Lotta Brilioth Biörnstad, Koordinator för barn- och ungdomskultur Kulturrådet och Helge von Bahr, Barnkulturcentra i Sverige och Umeå Kultur
Lyssna på inledningen

Vuxenmakt och barnperspektiv

Key note speaker Karin Helander, professor i teatervetenskap och föreståndare för Centrum för barnkulturforskning, föreläser om barnkultur genom tiderna och sätter ljuset på myter om den ”goda” barnkulturen – för barnets bästa?
Lyssna på föreläsningen
Referenslitteratur

Vilken repertoar? Vem står på scen?

Eva Gustafsson, regional verksamhetsledare Teatercentrum Norra Regionen i samtal med Karin Helander, Peter Sunesson, producent Salto! Dansstationen och Anna-Carin Uggla, BaS, Simrishamns kommun. 
Lyssna på samtalet

Barns rätt till kultur

Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth
Lyssna på talet

Do it Yourself som en strategi för icke-formellt lärande

Erik Hannerz fil dr i sociologi Uppsala universitet. Därefter panelsamtal med
Ida Östensson, grundare av Crossing Boarders, Daniel Diaz, graffitikonstnär och Veronica Olofsson, Kravallslöjd
Lyssna på föreläsningen och panelsamtalet

Children and Schools as Culture makers, receivers and responders

Patrice Baldwin, ordförande för National Drama i Storbritannien och tidigare ledare för International Drama Theatre and Education Association (IDEA)
Lyssna på föreläsningen

Vart leder en strategi?

Samtal mellan olika kulturmyndigheter och institutioner om deras strategier för barnkultur. Medverkar gör Camilla Carlberg, avdelningschef Moderna Museet, Anne Stigell, kommunikationschef Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) samt Mathias Strömer, Riksutställningar
Moderator: Ylva Lagercrantz Spindler
Lyssna på föreläsningen
(Obs, föreläsningen startar 01.07.45 in på ljudspåret).

Skapande skola: ett nationellt system för att nå ut – möjligheter och hinder

Anna Lund, Fil dr sociologi, Linnéuniversitetet och Erik Peurell, ansvarig för forskning och statistik på Myndigheten för kulturanalys
Lyssna på föreläsningen
Presentation (powerpoint)

En kulturskola för alla – om tillgänglig kultur för alla barn

Sveriges musik- och Kulturskolor (SMoK). Om erfarenheter från arbetet med unga som är funktionshindrade, jämställdhet samt delaktighet och inflytande. Sofia Balic (projektledare, SMoK), Håkan Sandh (föreningen PASCAL).
Lyssna på föreläsningen
(Obs, föreläsningen startar 24.47 in på ljudspåret).
"Funktionsnedsättning/funktionsuppsättning – boken om hur vi får en kulturskola för alla" (pdf, 84 sidor)

Årets pristagare är … Presentation av 2014 års mottagare av Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne

Annika Edlund, juryledamot och Helen Sigeland, kanslichef
Lyssna på presentationen

Hiphop som frigörande pedagogik

Johan Söderman, biträdande professor i musikpedagogik vid Malmö högskola
Lyssna på föreläsningen

Avslutning: Barnkulturens ställning idag?

Ylva Lagercrantz Spindler
Lyssna på föreläsningen
(Obs, avslutningen startar 35.47 in på ljudspåret).
Sammanfattning (pdf)

Konferensen arrangerades av Kulturrådet i samarbete med Barnkulturcentra i Sverige. Lokala samarbetspartners är Kulturcentrum för barn och unga samt Idéan/Umeå kommun och Kulturpedagogiskt centrum/Skellefteå kommun.

FILM

Header logo