Arbetsgruppen för klassikerutgivning för skolan

Stefan Helgesson Litteraturforskare och kulturskribent, Uppsala (ordförande)

Agneta Edwards Litteraturpedagog och kritiker, Helsingborg

Jonas Hassen Khemiri Författare, Stockholm

Stephan Larsen Lektor i litteraturvetenskap, Stockholm

Christina Nygren Docent i teatervetenskap, Stockholm

Janina Orlov FD i ryska språket och litteraturen och översättare, Stockholm

Gail Ramsay Docent i arabiska, Stockholm

Zahra Safaie Skolbibliotekarie, Borås

Helga Stensson Lärare i svenska och spanska på Värmdö gymnasium, Stockholm

Bo Utas Prof. em. Järvsö

René Vázquez Díaz Författare, kulturskribent och översättare, Malmö

Birgitta Wallin Redaktör, Stockholm

Header logo