Praktikanter från högskola och aspirantutbildning

Kulturrådet tar emot högskole- och universitetsstuderande samt aspiranter från regeringskansliet för praktik. Tillgången på praktikplatser är beroende av Kulturrådets handledningsresurser och lämpliga arbetsuppgifter. Vi prioriterar särskilt dem vars praktik är ett obligatoriskt inslag i utbildningen.

Kulturrådet ansvarar för att praktiken blir så likt ett arbete som möjligt och att den ger en värdefull erfarenhet inför ett framtida yrke.

Praktikperiod

Praktikperioden anpassas efter den sökandes studier, erfarenheter och intressen. Samtidigt ska praktikantens arbetsuppgifter bidra till att målen i Kulturrådets verksamhetsplan uppfylls.

Vi prioriterar praktikanter som önskar långa praktikperioder. Kulturrådet värdesätter de kvaliteter som etnisk och kulturell mångfald kan tillföra verksamheten.

Praktikersättning

Praktikanter får ingen ersättning från Kulturrådet och i de fall som högskolor betalar ut en praktikersättning kommer den att användas till att finansiera eventuella kostnader för deltagande i konferenser och liknande.

Handledare

Kulturrådet utser en handledare som har det huvudsakliga ansvaret för praktikanten. Praktikanten får en kulturpolitisk orientering och en inblick i Kulturrådets verksamhet.

CV och personligt brev

Om du är intresserad av att göra din praktikperiod på Kulturrådet så mailar du till kulturradet@kulturradadet.se med ditt CV och personliga brev där du anger tidsperiod och dina intresseområden.

Skicka din förfrågan senast den 15 juni för praktik under hösten 2019.

 

 

Vi kan erbjuda praktikplatser under höstterminen 2019 till dig som är högskole- eller universitetsstuderande och till aspiranter från regeringskansliet.

KONTAKT

Isa Seigerlund
personalstrateg
isa.seigerlund@kulturradet.se

Header logo