Förordningar

Förordningarna är beslutade av regeringen och anger vilka uppgifter Kulturrådet har, hur myndigheten ska vara organiserad och hur ärendena ska handläggas.

Header logo