Dags att söka Skapande skola-bidrag för 2016/2017

Vi vet att många skolor i år har tagit emot nyanlända barn, och även kommer att göra det framöver. Inför ansökan om Skapande skola-bidrag 2016 påminner vi om att kulturinsatser kan vara en väg till integration för nyanlända barn i skolorna. Olika kulturuttryck kan underlätta för kommunikation och lyfta barns förmågor innan det svenska språket är på plats.

Kulturrådet kommer i årets bidragsfördelning att titta särskilt på skolhuvudmannens planerade kulturinsatser som syftar till att integrera nyanlända barn i skolorna. Skolor som tar emot en stor andel nyanlända barn, och har en genomtänkt kulturverksamhet som också innefattar dessa barn, kommer att prioriteras i bidragsfördelningen. Vi kommer också att samla in lärande exempel på hur man kan arbeta med nyanlända barn och kultur i skolan, och publicera dem här på hemsidan.

Skapande skola-medel söks för höstterminen 2016 och vårterminen 2017. De årskurser som berörs i denna ansökan är precis som i fjol F-9 i grundskola. Ansökan kan lämnas in fr.o.m. 17 december 2015 via Kulturrådets onlinetjänst och sista ansökningsdag är tisdagen den 2 februari kl. 24.00. Beslut om bidrag beräknas komma inom april månad.

Header logo