Bild av rapporten Fördjupad utvärdering av statsbidraget Skapande skola

Ny utvärdering av Skapande skola

Kommunerna har inte minskat sina resurser till kultur för barn och unga eller kultur i skolan sedan Skapande skola infördes, visar en ny utvärdering. Forskarna Katja Lindqvist och Roger Blomgren, verksamma vid Lunds universitet respektive Högskolan i Borås, har gjort utvärderingen på uppdrag av Myndigheten för kulturanalys.

Forskarna har studerat vissa aspekter av bidraget sedan det tillkom 2008. En fråga de har tittat speciellt på handlar om ifall kommunerna har minskat sina åtaganden gällande barnkultur efter det att Skapande skola-bidraget tillkom. En annan är frågan om det har uppstått en konkurrensfördel för offentliga institutioner och offentligt stödda verksamheter.

Den generella slutsatsen som forskarna kommit fram till är att de inte kan se några tecken på att kommunerna minskat sina resurser till kultur för barn och unga eller kultur i skolan sedan Skapande skola infördes. De har inte heller kommit fram till att det finns konkurrensfördelar för offentliga institutioner, eftersom priset inte är en avgörande faktor enligt skolhuvudmännen.

Header logo