394 ANSÖKNINGAR INKOMNA OM SKAPANDE SKOLA

Nu har ansökningstiden för Skapande skola-bidrag för läsåret 2017/2018 gått ut. Vi tar inte emot fler ansökningar. Beslut om bidragen fattas i april 2017.

Totalt kom 394 ansökningar om cirka 266 miljoner kronor in till Kulturrådet. Ansökningarna omfattar 871 500 elever. 118 friskolor har i år skickat in ansökningar. 91,4 procent av alla kommuner har i år sökt bidrag.

Header logo