Kartläggning av kultur i förskolan

Kulturrådet har låtit göra en kartläggning av professionell kultur i förskolan. Den bygger på en kvantitativ och en kvalitativ studie och ska ge kunskap och underlag för ett eventuellt framtida bidragssystem för kultur i förskolan.

Kartläggningen visar att förskolebarnen idag får ta del av professionell kultur i mycket olika omfattning. Det finns en rad utmaningar, främst av ekonomisk, praktisk och organisatorisk art, men medarbetarnas preferenser, synsätt och intresse påverkar också. Samtidigt visar kartläggningen att förskolan på många sätt har goda förutsättningar att ta in professionell kultur i sin verksamhet.

Header logo