Image slider doesn't work, still image displayed instead.

Skapande skola

Statsbidraget Skapande skola ska stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar.  Skapande skola utgör ett komplement till skolornas egen kulturbudget.

Alla barn och unga har rätt att få ta del av professionell och kvalitativ konst och kultur, som vidgar deras vyer, ger perspektiv och förståelse för världen de lever i. På så sätt kan de påverka och förändra sina och andras levnadsvillkor. De ska inspireras till och ges möjligheter att uttrycka sina tankar genom kultur och konst.

Kulturrådet fördelar sedan 2008 årligen bidraget. Bidraget är på cirka 170 miljoner kronor per år och går till förskola grundskolans årskurs 9, förberedelseklass och särskola. Ansökan görs mellan december och februari för den påföljande höst- och vårterminen.

Läs mer

900 000 barn skapar i skolan

Under kommande läsår planerar skolorna för Skapande skola-insatser för nästan 900 000 barn och elever. Det står klart när Kulturrådet stängt årets ansökningsomgång. I april beslutar Kulturrådet hur pengarna ska fördelas.

Läs mer om Skapande skola

Uppdrag till Statens kulturråd att genomföra en översyn av bidraget för Skapande skola

Regeringen ger Statens kulturråd i uppdrag att genomföra en översyn av hur statsbidraget till kulturell verksamhet i skolan, Skapande skola, kan utvecklas i syfte att nå fler och nya grupper av barn och unga.

Läs mer om översynen

Tio miljoner kronor till kultur i förskolor

Kulturrådet fördelar drygt tio miljoner kronor till 75 bidragsmottagare för kulturinsatser i förskolan. Insatserna riktar sig till förskolans 4–5-åringar och knyter an till förskolans olika teman eller språkutvecklande arbete. Förskolor i områden där tillgången till kultur bedöms vara låg har prioriterats. Statsbidraget ska användas under vårterminen 2018.

Läs mer och se lista över bidragets fördelning

Ny ansökningsinformation

Informationen om hur man ansöker om bidraget Skapande skola för läsåret 2018/2019 är ute nu! Se här. Ansökningstiden är den 4 januari-1 februari 2018.

177 miljoner till kultur i skolan

Beslut har nu fattats om årets fördelning av bidraget Skapande skola. Kulturrådet fördelar 177 miljoner kronor till professionell kulturverksamhet i skolan. 860 000 elever från förskoleklass till årskurs 9 i grundskolan beräknas ta del av årets satsning på Skapande skola. Pengarna fördelas på 264 kommuner och 114 friskolor samt två statliga skolor.

Läs mer och se lista över fördelningen

394 ANSÖKNINGAR INKOMNA OM SKAPANDE SKOLA

Nu har ansökningstiden för Skapande skola-bidrag för läsåret 2017/2018 gått ut. Vi tar inte emot fler ansökningar. Beslut om bidragen fattas i april 2017.

Läs mer om ansökningarna

Kartläggning av kultur i förskolan

Kulturrådet har låtit göra en kartläggning av professionell kultur i förskolan. Den bygger på en kvantitativ och en kvalitativ studie och ska ge kunskap och underlag för ett eventuellt framtida bidragssystem för kultur i förskolan.

Läs mer om kartläggningen

Barndansgrupp.

Kultur och integration tema för årets Dans i skolan-biennal

Kulturrådets generaldirektör Staffan Forsell inviger Dans i skolan-biennalen 2016. Biennalen äger rum i Stockholm 28-29 september och har kulturens betydelse för integrationen som tema.

Läs mer om biennalen

Foto: Linnéuniversitetet

Kurs om möten mellan kultur och skola

Linnéuniversitetet har i höst en kurs om kreativa möten mellan kultur och skola. Kursen lämpar sig för personer verksamma inom båda sektorerna. Enligt kursplanen kommer förutsättningar för kultursamarbete mellan skola och kulturliv att diskuteras.
Det kommer även ges möjlighet att reflektera kring hur konst och kulturinstitutioner kan vara resurser i grundskolans undervisning. Kontakta universitetet för eventuella restplatser till höstens kurs.

Läs mer om kursen på Linnéuniversitets hemsida.

Katarina Taikon

Inspireras av Katarina Taikon

Katarina Taikon har kallats för Sveriges Martin Luther King. Vi känner henne som den som skrev böckerna som Katitzi. Filmen Taikon handlar om hennes liv och kamp för mänskliga rättigheter för romerna. Här kan du som är lärare och vill arbeta med frågor om fördomar och mänskliga rättigheter och romernas situation kostnadsfritt ladda ner handledningar och få information och inspiration.

Läs mer och ladda ned lärarhandledningar

Kulturcrew gör elever delaktiga

Hur kan vi göra elever mer delaktiga och involverade i kulturupplevelser och Skapande skola? För första gången i Sverige använder man modellen Kulturcrew för att undersöka detta. Det är sju kommuner i Skåne som tillsammans med regionala aktörer startar projektet i höst.

Läs mer om Kulturcrew

Giron Sámi Teáhters föreställning Bullá – min bästa ren Foto: Fredric Alm

Det samiska folkets och övriga nationella minoriteters kultur

Kulturrådet har sammanställt en vägledning till projekt inom Skapande skola som ska arbeta med det samiska folkets och övriga nationella minoriteters kultur. Vad säger lagar, förordningar och riktlinjer? Var finns mer hjälp att få?

Läs vägledningen

Skapande skola är uppskattad

Skolorna uppskattar Skapande skola som ett komplement till kommunens egna kulturinsatser för barn och unga i skolan. Det visar en utvärdering gjord på uppdrag av Myndigheten för kulturanalys, som blev klar tidigare i år. Kulturrådet har nu gjort en sammanställning av rapporten.

Läs sammanställningen

Header logo