Giron Sámi Teáhters föreställning Bullá – min bästa ren Foto: Fredric Alm

Det samiska folkets och övriga nationella minoriteters kultur

Syftet med Sveriges minoritetspolitik är att stärka det samiska folkets och övriga nationella minoriteters rättigheter och ge stöd till minoritetsspråken så att de hålls levande. Barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska särskilt stödjas. I skolans läroplaner anges även att varje elev ska få kunskap om det samiska folkets och övriga nationella minoriteters kultur, språk, religion och historia.

Här får du som arbetar med Skapande skola vägledning. Vad säger lagar, förordningar och riktlinjer? Var finns mer information att få?

Skolverkets information

Skolverket har samlat information om skolans roll och ansvar för att främja det samiska folkets och övriga nationella minoriteters språk och kultur.

Läs Skolverkets information

Minoritet.se

Minoritet.se sprider kunskap om urfolket samerna och Sveriges nationella minoriteter, judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar. Webbplatsen drivs av Sametinget på uppdrag av regeringen.

Läs mer på Minoritet.se

Lagar och förordningar

Nedan har vi samlat information om kulturaktörer samt organisationer som kan tipsa om andra i sammanhanget relevanta kulturaktörer. Kontakta gärna Kulturrådet för tips om fler verksamheter att länka till.

Vägar till samisk kultur

Myndigheter:
Sametinget
Sameskolstyrelsen

Organisationer:
Sámiid Riikkasearvi/Svenska Samernas Riksförbund
Sameslöjdstiftelsen/ Sámi Duodji
Sámi Dáiddačehpiid Searvi/ Samiska Kunsterers Forbund
Ungdomsförbundet Nuorat

Kulturaktörer:
Giron Sámi Teáhter
Gaaltije, sydsamiskt kulturcentrum
Ájtte, svenskt fjäll- och samemuseum
Tráhppie, samiskt kulturhus

Vägar till judisk kultur

Organisationer:
Judiska församlingen i Stockholm
Judiska församlingen i Göteborg
Judiska församlingen i Malmö
Sveriges Jiddischförbund
Judiska ungdomsförbundet

Kulturaktörer:
Bajit, huset för judisk utbildning och kultur
Judiska museet i Stockholm

Vägar till romsk kultur

Organisationer:
Trajosko Drom
Lattjo Drom

Kulturaktörer:
Romska Kulturcentret i Malmö

Vägar till tornedalsk kultur

Organisationer:
Svenska Tornedalingars Riksförbund – Tornionlaaksolaiset Ungdomsförbundet Met Nuoret

Kulturaktörer:
Tornedalsteatern

Vägar till sverigefinsk kultur

Organisationer:
Sverigefinska Riksförbundet
Sverigefinska Ungdomsförbundet

Kulturaktörer:
Uusi teatteri
Finlandsinstitutet

Övriga:
Fin i väst

KONTAKT

Bella Lawson
Handläggare
Telefon: 08 519 265 03
bella.lawson@kulturradet.se

INSPIRATION FÖR LÄRARE

Katarina Taikon kämpade för mänskliga rättigheter för romerna. Här kan du som är lärare och vill arbeta med frågor om fördomar, mänskliga rättigheter och romernas situation, kostnadsfritt ladda ned handledningar och få information och inspiration.

Läs mer och ladda ned lärarhandledningar

Header logo