Image slider doesn't work, still image displayed instead.

Tillgängligt kulturliv

Alla människor har rätt att ta del av kulturlivet – och ska kunna göra det utifrån sina egna önskemål och möjligheter i olika skeden av livet. Det här är något som framhålls i både de kulturpolitiska målen och i den av Sverige ratificerade FN-konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Kulturrådet har ett särskilt uppdrag att driva på utvecklingen så att kulturlivet blir mer tillgängligt för personer med funktionsnedsättning.

Bilden: Göteborgs Stadsteaters föreställning Som ni vill ha det. Foto: AORTA.

Läs mer om tillgänglighet

Konferens om NPF-publik verksamhet

 Den 3 april arrangerar Kultur i Väst en konferens om NPF-publik verksamhet på Världskulturmuseet i Göteborg. Konferensen vänder sig till dig som arbetar på kulturinstitutioner, bibliotek, museer, konsthallar eller inom det fria kulturlivet i Västra Götalandsregionen.

 

Läs mer

Röhsska museet tillgängligt för alla

Nu öppnar Röhsska museet efter att ha varit stängt för ombyggnad i två år. Besökarna möts nu av nya och tillgänglighetsanpassade lokaler. Bland annat har en entré med hiss från gatuplan tillkommit.

Läs mer om här

Svansen ska komma sist

Dansprojekt utmanar normer

Kroppsfunktion är ett projekt om språk och koreografi med personer med olika funktionsvariationer. Projektet vrider och vänder på språk, koreografi och rörelser. Projektets idé är att betrakta intellektuella-, kommunikativa och kognitiva funktionsnedsättningar som funktionsmöjligheter, en kroppsligt erfaren kunskap. Cripteori används som ramverk.

Läs mer

Freddie (Gustav Bloom) tittar på när Eddie (Willy Pettersson) spexar i cykelverkstaden.

Teatergrupp utvecklar syntolkningen

I ett projekt har Teater 23 i Skåne tagit fram en ny lösning för syntolkning för barnföreställningarna. Den senaste föreställningen Pappa är ute och cyklar spelas runt om i Skåne under 2017. Målet är att teatergruppens samtliga produktioner i framtiden ska syntolkas.

Läs mer om föreställningen

Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Nya mål för funktionshinderspolitiken

Regeringen har presenterat ett nytt mål och en ny inriktning som ska styra funktionshinderspolitiken. Propositionen lämnas nu vidare till riksdagen för beslut i höst. Den innehåller inga lagförslag utan utgår från FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Syftet är att alla människor ska ha jämlika levnadsvillkor och kunna vara delaktiga i samhället och kunna få hjälpmedel och stödinsatser.

Läs mer om den nya funktionshinderspolitiken

Ny folder om tillgängliga möten

För att underlätta för arrangörer har Nordens Välfärdscenter publicerat Möten för alla, ett häfte med checklista och tips på hur man väljer bra lokaler, formulerar tillgängliga inbjudningar och utformar presentationer så alla förstår och kan ta del av innehållet.

Läs mer och ladda ned foldern

Operor vinnare i innovationstävling

GöteborgsOperan och Kungliga operan i Stockholm är två av vinnarna i Post- och telestyrelsens innovationstävling. Nu får personer med funktionsnedsättning lättare att följa de båda operahusens föreställningar.

Läs mer om tävlingen

Arts Council förlänger Unlimited

The Arts Council England förlänger det framgångsrika programmet Unlimited. Unlimited är en satsning på artister och konstnärer med funktionsnedsättning. Programmet förlängs till år 2020.

Läs mer om satsningen på Arts Councils webbplats

Nya internationella tillgänglighetsdokument

I samband med att internationella funktionshinderdagen nyligen inföll finns flera intressanta dokument att ta del av via IFACCA:s webbplats. IFACCA (Federation of Arts Councils and Culture Agencies) är ett internationellt kulturnätverk där bland annat Kulturrådet ingår.

Läs mer om och ladda ned dokumenten

Foto: Riksutställningar

Seminarieserie om tillgängliga museer

Under hösten 2016 anordnar Riksutställningar fyra seminarier om tillgänglighet på museer. Först ut är Stockholm i september. Därefter följer Härnösand, Jönköping och Trelleborg.

Läs hela nyheten

Foto: Lab Sweden

Internationellt dansfokus i Göteborg och Uddevalla

Nu har startskottet gått för EU-projektet Moving Beyond Inclusion. Nyligen träffades ett tjugotal dansare från hela världen på Världskulturmuseet i Göteborg under rubriken Lab Sweden.

Läs hela nyheten

Tyst teater

Insatser för tillgängligare kulturliv

Med ett halvår kvar av uppdraget för ökad tillgänglighet i kulturlivet sammanfattar Kulturrådet nu hur arbetet hittills har gått. Uppdraget har pågått sedan 2011 och när 2016 är slut ska kulturansvariga i regioner och landsting avrapportera arbetet.

Läs mer om tillgänglighetsarbetet

Fyra frågor om tillgänglighetsarbetet

Karin Westling, ansvarig för tillgänglighetsfrågor på Kulturrådet, svarar på fyra frågor om hur arbetet med delmålen för ett tillgängligare kulturliv har gått. Uppdraget pågår 2011–2016. Därefter ska kulturansvariga i regioner och landsting avrapportera arbetet.

Läs frågorna och svaren

Örebro Länsteater: Det normala livet Foto: Andreas Hylthén

Uppföljning av delmål för ökad tillgänglighet

Mellan 2011–2016 arbetar Kulturrådet med ett antal delmål för ökad tillgänglighet inom kulturlivet. Målen är kriterier för bland annat de statliga bidrag som fördelas till regioner och landsting för regional kulturverksamhet. Nu är det snart dags att summera resultatet av regionernas, landstingens och kulturaktörernas arbete. Kulturrådet har tagit fram rekommendationer och material till stöd.

Läs stödmaterialet

Rapport visar på otillgängliga byggnader

Många av Sveriges historiska byggnader brister i tillgänglighet. Två tredjedelar av byggnadsminnen öppna för allmänheten och som fått kulturmiljövårdsbidrag 2013–2014 har inte gjort några tillgänglighetsåtgärder. Det visar en kartläggning som Riksantikvarieämbetet gjort.

Läs mer om rapportens resultat

Logotype: Wally.

Testa det tillgängliga Wordpress-temat Wally

Nu finns ett tillgängligt tema för Wordpress att testa. Temat heter Wally och är framtaget av företaget ETU och Raket webbyrå tillsammans med Folkbildningsnätet. Koden som produceras följer WCAG 2.0 AA och temat är tillgängligt både i redaktörsläget och för besökaren. Wally bygger på öppen källkod (open source) och är gratis att ladda ner och använda.

Läs mer om Wally

SKRIVA TILLGÄNGLIGT

RAPPORT

Ladda ner eller beställ rapporten Digitalisering och tillgänglighet. Den finns även på lättläst svenska och inläst i DAISY-format.

UPPFÖLJNING

Redovisning av Kulturrådets arbete med delmålen i funktionshinderspolitiken.

STRATEGI FÖR LIKA RÄTTIGHETER OCH MÖJLIGHETER 2016-2019

Vår Strategi för lika rättigheter och möjligheter har förlängts för att gälla även under 2019, enligt styrelsebeslut Adm 2019/18, S2019:4.

Header logo