Tyst teater. Foto: Jose Figueroa.

Tillgängligare webb

Tre huvudsakliga faktorer avgör om en webbplats är tillgänglig eller inte: det redaktionella arbetet, den övergripande strukturen och kodens kvalitet.

Här följer några tips på hur du kan göra din webbplats mer tillgänglig genom att arbeta med dessa områden. Du hittar även enkla sätt att testa hur tillgänglig din webbplats är och förslag på vidareläsning bland E-delegationens riktlinjer för tillgänglighet som bygger på de internationella riktlinjerna WCAG 2.0.

Redaktionell tillgänglighet

Struktur och layout

Kodens kvalitet

Header logo