Exempel på enkelt avhjälpta hinder

 1. Mindre nivåskillnader eller trappsteg, HIN-3 §6
 2. Höga trösklar HIN-3 §6
 3. Tunga dörrar, HIN-3 §6
 4. Dörröppnare eller andra manöverdon som är olämpligt placerade eller utformade, HIN3 §6
 5. Bristande kontrastmarkering eller varningsmarkering, HIN-3 §7
 6. Bristande utformning av orienterande skyltning, HIN-3 p8
 7. Dålig ljudmiljö, HIN-3 p8a
 8. Brist på teleslinga eller någon annan teknisk lösning i receptioner, HIN-3 §8a
 9. Dålig belysning, HIN-3 §9
 10. Avsaknad av ledstänger, HIN-3 §10
 11. Bristande utformning av balansstöd, HIN-3 §10
 12. Brister i utformning och placering av fast inredning, HIN-3 §11

Jonas Andersson
Myndigheten för delaktighet
Sturegatan 3, Sundbyberg
jonas.andersson@mfd.se

Header logo