Göteborgs Stadsteater: Fröken Julie. Foto: Ola Kjellbye.

Kulturrådets uppdrag

Regeringen har beslutat att samhället ska utformas så att människor med funktionsnedsättning blir fullt delaktiga. Kulturrådet är ansvarig myndighet inom kulturområdet. Det innebär att vi arbetar för att regeringens funktionshinderspolitik får fäste i kulturlivet.

Läs mer om vad som gäller för olika bidrag och aktörer

Ansvar för nationella mål

Kulturrådet ska stödja, samordna och driva på kulturlivet att ta sitt ansvar för att uppnå de nationella målen i funktionshinderpolitiken. Kulturrådet är en av 22 strategiska myndigheter som samordnas av Myndigheten för delaktighet.

Vision

I mål är vi när vi har ett kulturliv som är tillgängligt och öppet för alla som vill delta. Ett kulturliv som har lokaler, information och verksamhet som i sin helhet kan användas oavsett funktionsförmåga. När attityder och värderingar utgår från att vi alla är olika men är lika mycket värda.

Header logo