Kulturskolan i Luleå, foto: Maria Hedberg

Kulturskolebidraget tillbaka

Regeringen återinför kulturskolebidraget. I vårändringsbudgeten som presenterats avsätts 50 miljoner kronor för andra halvåret 2019.

Kulturskolebidraget har delats ut sedan 2016 men var inte med i budgeten för 2019. Nu kommer bidraget tillbaka i vårändringsbudgeten och återinförs från och med den 1 juli. För 2019 föreslår regeringen 50 miljoner kronor, jämfört med 100 miljoner som bidraget uppgått till tidigare, eftersom de medel som nu beslutas endast avser andra halvan av året.

-Vi har sett att kulturskolebidraget har haft positiv effekt och har betytt mycket för landets kulturskolor, därför är det glädjande att vi nu kan fortsätta arbetet med att stötta kulturskolorna i sin utveckling, säger Jenny Löfström Ellverson, verksamhetsansvarig på Kulturrådets Kulturskolecentrum.

Kulturskolebidraget har delats ut sedan 2016 och används till utveckling utifrån kommunernas egna behov. Många nya barn och unga har hittat till kulturskolan tack vare bidraget och det nya kulturskolebidraget kommer att följa den statliga strategin för att stödja kulturskolorna. Det statliga stödet till kulturskolorna vilar på tre ben: kulturskolebidraget, inrättandet av det nationella Kulturskolecentret på Kulturrådet och kompetensförsörjningsinsatser genom Kulturskoleklivet.

Mer information om bidraget kommer inom kort.

Pressmeddelande Kulturdepartementet

Vårändringsbudget 2019

Strategi för statliga insatser i kulturskolan

 

KONTAKT

Support och bidragsärenden

Vanliga frågor och svar om login, blanketter och onlinetjänsten.

Telefontid helgfria vardagar:
måndag, onsdag och fredag kl. 09.00-11.00
tisdag och torsdag kl. 13.30-15.30
Telefon: 08-519 264 01
support@kulturradet.se


KONTAKT HANDLÄGGARE

Malin Palm
Telefon: 08 519 264 19
malin.palm@kulturradet.se

Jenny Löfström Ellverson
Telefon: 08-519 264 29
jenny.lofstrom@kulturradet.se

 

BLANKETTEXEMPEL

Kopia av ansökningsblanketten. Observera:

  • blanketten kan komma att ändras.
  • kopian ska inte skickas in som ansökan.

REDOVISNING

Sista redovisningsdag är 30 oktober 2018.
Sista redovisningsdag är 5 november 2019.

Header logo