Bidragsbeslut 2006

December

Vissa utställare inom bild- och formområdet

Organisationer inom bild- och formområdet

Produktionsstöd till kulturtidskrifter

Fonogramstöd

Kultur i arbetslivet

Internationellt kulturutbyte

Produktionsbidrag till yrkesverksamma fria dansgrupper/koreografer 2007

Produktionsbidrag till fria teatergrupper 2007

Läsfrämjande insatser

November

Utvecklingsbidrag till regionala och lokala teater-, dans- och musikinstitutioner

Oktober

Kultursamarbete mellan Sverige och Sydafrika

September

Internationellt kulturutbyte

Juli

Accessprojektet, tredje sökomgången

Juni

Kultur i arbetslivet 

Stöd för tillgänglighet 

Fonogramstöd

Mångkulturåret 

Litterära evenemang, andra sökomgången 

Nationella minoriteters litteratur 

Nationella minoriteter, kultur 

Internationellt kulturutbyte 

Inköp av litteratur till folk- och skolbibliotek samt läsfrämjande insatser

Maj

Utvecklingsstöd till kulturtidskrifter 

Projekt under Mångkulturåret 2006

April

Fria dansgrupper, bidrag till enstaka produktioner 2006 

Accessprojektet, andra sökomgången 

Utvecklingsbidrag för regional biblioteksverksamhet 

Samverkan med tonsättare

Produktionsbidrag till fria teatergrupper, andra sökomgången

Mars

Internationellt kulturutbyte

Februari

Accessprojektet, första sökomgången 

Stöd till vissa utställare 

Stöd till arrangerande konstföreningar 

Stöd till litterära evenemang

Januari

Verksamhetsbidrag för år 2006 för teater-, dans- och musikinstitutioner samt till landsting/regioner för regional musikverksamhet

Verksamhetsbidrag till regionala museer

Nationella minoriteters språk och kultur 

Ökad tillgänglighet till kulturlivet för funktionshindrade

Verksamhetsbidrag till viss teaterverksamhet

Header logo