Stöd för tillgänglighet

Beviljade bidrag, kr


Synskadades Riksförbund, Punktskriftsklubben för synskadade barn, 500 000, Stockholm

Frölunda Kulturhus, Projekt Återhämtning, 70 000, Västra Götaland

Zebra Dans, Arkitektinventering, 50 700 , Stockholm

Pusterviksteatern, Arkitektinventering, 55 000, Västra Götaland

Folkteatern i Göteborg, Arkitektinventering, 62 500, Västra Götaland

Aftonstjärnans Kulturförening, Ökad tillgänglighet, 200 000, Västra Götaland

Teaterhögskolan i Stockholm, Förstudie för framtida skådespelarutbildning för döva, 220 000, Stockholm

Share Music Sweden, Konstnärligt skapande för unga med funktionshinder, 540 000, Jönköping

ZIN-LIT´, Cirkusmobilen, 350 000, Skåne


Skövde stadsbibliotek, Mp3-boken kommer, 360 000, Västra Götaland

Regionbiblioteket Västra Götaland, NåFram – information för alla, 400 000, Västra Götaland

Smålands Musik och Teater, Musikteaterproj. Freja för och med ungdomar med autism, 500 000, Jönköping


Västerbottensteatern AB, Ökad tillgänglighet vid turnéer, 200 000, Västerbotten

Cirkus Cirkör, Informationsturné med föreställning och läger, 500 000, Stockholm

Synskadades Riksförbund, Digitala museiguider, 275 000, Västra Götaland

Tekniska museet, SPORT – RÖR MIG!, 500 000, Stockholm

Samtliga sökande

Stockholms Dövas Förening, Deaf arts now!, Workshop i dans för döva professionella dansare, Stockholm

Moomsteatern, Soppteater, Skåne

Huddinge kom. o Cirkus Tigerbrand, Poet på besök, Stockholm

Musik i Blekinge, Enabled disabled, Blekinge

Zebra Dans, Arkitektinventering, Stockholm

Pusterviksteatern, Arkitektinventering, Västra Götaland

Cirkus Cirkör, Informationsturné med föreställningar o läger, Stockholm

Neurologiskt Handikappades Riksförbund, Ge inte upp! Teater som verktyg för att gestalta livet som handikappad, Stockholm

Folkoperan AB, Tillgänglighetsanpassning av lokalerna, Stockholm

Folkteatern i Göteborg, Arkitektinventering, Västra Götaland

Smålands Musik och Teater, Musikteaterproj. Freja för och med ungdomar med autism, Jönköping

Aftonstjärnans Kulturförening, Ökad tillgänglighet i Aftonstjärnan, Västra Götaland

Share Music Sweden, Konstnärligt skapande för unga med funktionshinder, Jönköping

ZIN-LIT´, Cirkusmobilen, Skåne
Västerbottensteatern AB, Ökad tillgänglighet vid turnéer, Västerbotten

Musikgruppen Vibbarna, Riksturné, skivinspelning, TV-program, Stockholm

Teaterhögskolan i Stockholm, Förstudie för framtida skådespelarutbildning för döva, Stockholm

Teckenförrådet i Örebro AB, Teckenspråkstolkning av Wiraspelen, Örebro

Föreningen Hamnrock, Hamnrock 2006 – musik till alla, Östergötland

Skolbiblioteksteamet i Kävlinge, Läsa på lika villkor, Skåne

Biblioteket i Hemse/Gotlands länsbibl., Mobilt IT-café, Gotland

Jämtlands läns bibliotek, Hemsidor tillgängliga för alla, Jämtland

Synskadades Riksförbund, Punktskriftsklubben för synskadade barn, Stockholm

Kulturföreningen Vårdat och Ovårdat, Vidgade vyer för VOV, Skåne

Jämtlands läns bibliotek, Möt funktionshindrade barn, Jämtland

Älvskolan, Boden, HULDA-projektet, Hundra upplevelser med digital avlyssning, Norrbotten

Älvskolan, Boden, KLAS-projeket, Kommunicera och läsa på alternativt sätt, Norrbotten

Skövde stadsbibliotek, Mp3-boken kommer, Västra Götaland

Skagvik Ericson technology import AB, Mp3-böcker för bibliotek och sjukhus, Stockholm

Regionbiblioteket Västra Götaland, NåFram – information för alla, Västra Götaland

Nordiska Akvarellmuseet, Kontinua 2006 – år III, Västra Götaland

Skoklosters slott, Skoklosters slott öppet för alla – tillgänglighet till miljömuseer, Uppsala

Grönborgs textil & handtryck, Konsthantverksutbyte med Italien, Västernorrland

Sverigefinska folkhögskolan, Projekt Hör, rör – upplev!, Norrbotten

Naturhistoriska riksmuseet, Utställningen ”Från Linné till DNA”, Stockholm

Tekniska museet, Sport – rör mig!, Stockholm

Äckligt Kulturella Personers Sällskap, Ny design för hörapparater – ett projekt om att förändra attityder, Västra Götaland

Frölunda Kulturhus, Projekt Återhämtning, Västra Götaland
Inuti, Boken om Inuti, Stockholm

ABF Jönköpings län, Kultur i vården, Jönköping

Sverigefinska Synskadadeförbundet, Hantverkskurs för synskadade, Norrbotten

Synskadade Konstnärers och konst hantverkares förening, Betonggjutningskurs för synskadade konstnärer, Västmanland

Njurunda Hembygdsförening, Pilotprojekt – lokal kultur för funktionshindrade, Västernorrland

Studiefrämjandet i Örebro, Skrivarprojekt, Örebro

Landsarkivet i Härnösand, En webb för alla, Västernorrland

Kista Dagliga Verksamheter, Skapande teater, Stockholm

Malmös Dövas Förening, Gör Malmö dövas historia tillgänglig, Skåne

Stockholms stamningsförening, Stå upp-läger för ungdomar som stammar, Stockholm

Kultur Fritid, Piteå kommun, Social integrering genom kulturupplevelser, Norrbotten

Sveriges Dövas Riksförbund, Webbredaktion för att tillgängliggöra teckenspråkig kultur, Dalarna

Williams Syndromföreningen, ”Sound and Action” vid Furuboda folkhögskola, Östergötland

Synskadades Riksförbund, Digitala museiguider på Daisy för synskadade, Västra Götaland

Header logo