Arrangerande konstföreningar

Beviljade bidrag, kr

300 m3 Art Space Göteborg, Göteborg, 50 000
Föreningen Box Kraftverk, Kramfors, 100 000
Galleri 54, Göteborg, 100 000
Galleri Box, Göteborg, 100 000
Galleri Hnoss / Konstepidemin, Göteborg, 75 000
Konstföreningen Aura, Lund, 100 000
Kulturföreningen Jacob / Galleri 21, Malmö, 100 000
Signal, Malmö, 150 000
Verkligheten, Umeå, 225 000
Header logo