Kulturtidskrifter

Utvecklingsstöd till kulturtidskrifter

Beviljade bidrag, kr

De Litterära Sällskapens Samarbetsnämnd, DELS, DELS, 50 000
E´ Romani Glinda, É Romani Glinda, 90 000
Föreningen för Sveriges Kulturtidskrifter, FSK:s verksamhet år 2006, 350 000
Föreningen för Sveriges Tidskriftsverkstäder, produktion av katalogen Kulturtidskriften 2006, 400 000
Lira ek för/Lira Musikmagasin, Mångkultur & festivaler, 50 000
Nätverkstan Ekonomitjänst, Nätverkstan ekonomitjänst, 2 000 000
Opsis Kalopsis, Opsis Kalopsis, 100 000
SITE, Samdistribution, sammarknadsföring Merge/SITE, 50 000
Stiftelsen Invandrare & Minoriteter, Fakta mot fördomar, 100 000
Stiftelsen Orkesterjournalen, Stiftelsen Orkesterjournalen, 100 000
Tidskriftsverkstaden Skåne, Tidskriftsverkstaden Skåne, 280 000
T-Sam Plus (Arena), T-Sam Plus (Arena), 100 000

Samtliga sökande

ak28, La Fabrique
Albanska Riksförbundet i Sverige, Albanska riksförbundet
Ariel (Förlags AB Gondolin), Ariel (Förlags AB Gondolin)
baran, andras ögon
Barn Litteratur Centret Darvak, Barn Litteratur Centret Darvak
Cora, kulturtidskrift, Cora - kvinnor och sexualitet i europa
Cora, kulturtidskrift, Cora - marknadsföring
De Litterära Sällskapens Samarbetsnämnd, DELS, DELS
Dokument förlag och distribution ek för, Internetdistribution av internationella kulturtidskrifter
E´ Romani Glinda, É Romani Glinda
femkul, Vidareutbildning för femkulredaktionen
Fjärde Världen, Fjärde Världen
Forum Suecia Polonia, SueciaPolonias spridning
Fronesis, Kulturtidskriften i den politiska debatten
Förbundet Humanisterna, Förbundet Humanisterna
Föreningen för Sveriges Kulturtidskrifter, FSK:s verksamhet år 2006.
Föreningen för Sveriges Tidskriftsverkstäder, produktion av katalogen Kulturtidskriften 2006
Föreningen socialpolitisk debatt, Föreningen Socialpolitisk debatt /Socialpolitik
h:ström - Text & Kultur, För katolicismens Svarta fanor
Irakiska Kulturföreningen I Malmö, Att utveckla tekniken och kulturtidskriftskatalogen på Internet för att förbättra distributionen.
Iransk-Svenska Solidaritetsföreningen, Iransk-Svenska Solidaritetsföreningen, ISS
Kinarapport/Svensk-kinesiska föreningen, Att synas i Kina-bruset
Konstföreningen Mulato Gil-Heterogénesis, Översättnings workshop - Marknadsföring
Konstperspektiv, Konstperspektiv (med tidskriften Hjärnstorm)
Koreni, Koreni
Kulturföreningen Film International, Film International
Kulturtidskriften Motiv, Kulturtidskriften Motiv
Lira ek för/Lira Musikmagasin, Mångkultur & festivaler
Norrländska Författarsällskapet/Författarcentrum Norr, Norrländska författarsällskapet/Författarcentrum Norr
Nätverkstan Ekonomitjänst, Nätverkstan ekonomitjänst
Opsis Kalopsis, Opsis Kalopsis
Sam J Lundwall Fakta och Fantasi AB, Jules Verne Magasinet
SITE, Samdistribution, sammarknadsföring Merge/SITE
Stiftelsen Invandrare & Minoriteter, Fakta mot fördomar
Stiftelsen Orkesterjournalen, Stiftelsen Orkesterjournalen
SVENSSON, Svensson - tillgänglighet
SVENSSON, SVENSSON - marknadsföring
Sveriges Tidskrifter AB, Föreningen Sveriges Tidskrifter
Tidningen Stick, S+alliansen
Tidningen Yks Kaks, Tidningen Yks kaks
Tidskriften 00-Tal, Tidskriften 00-Tal
Tidskriften AIOLOS, Aiolos goes extrovert, part II
Tidskriften Komma, Poesi här, poesi där, poesi överallt
Tidskriften Latinamerika (utgivare: UBV), Tidskriften Latinamerika
Tidskriften OPERA , Arrangör för fyra publika gemensamma med Folkoperan seminarier i folkbildningstjänst
TidskriftsVerkstaden i Stockholm, TidskriftsVerkstaden i Stockholm
Tidskriftsverkstaden Skåne, Tidskriftsverkstaden Skåne
T-Sam Plus (Arena), T-Sam Plus (Arena)
Zero music magazine, 1974 Sweden HB/Zero music magazine
Header logo