Verksamhetsbidrag till regionala museer

Bidraget inkluderar medel till museipedagogiska insatser.

Ytterligare fördelning av verksamhetsbidrag till regionala museer för 2006 kommer att ske senare under våren.

Beviljade bidrag, kr

Blekinge museum, 3 575 000
Bodens kommun, Försvarshistoriskt museum i Boden, Bordlagt
Bohusläns museum, 4 875 000
Dalarnas museum, 4 150 000
Göteborgs museer, 11 100 000
Göteborgs naturhistoriska museum, 2 500 000
Hallands länsmuseer, 4 675 000
Jämtlands läns museum, 5 075 000
Jönköpings läns museum, 4 225 000
Kalmar konstmuseum, 1 300 000
Kalmar läns museum, 3 625 000
Länsmuseet Gävleborg, 4 075 000
Länsmuseet på Gotland, 3 900 000
Länsmuseet Västernorrland, 4 300 000
Nordiska akvarellmuseet, 1 800 000
Norrbottens museum, 3 600 000
Region Skåne, Kulturen i Lund, 250 000
Region Skåne, Länsmuseet i Kristianstad, 250 000
Region Skåne, Malmö museer, 275 000
Regionmuseum Västra Götaland, 3 950 000
Smålands museum, 3 650 000
Stockholms läns museum, 3 363 000
Stockholms stadsmuseum, 1 400 000
Sörmlands museum, 4 150 000
Upplandsmuseet, 4 050 000
Värmlands museum, 4 350 000
Västerbottens museum, 4 400 000
Västergötlands museum, 3 900 000
Västmanlands läns museum, 3 600 000
Örebro läns museum, 3 600 000
Östergötlands museum, 4 250 000

Header logo