Planerad utgivning av litteratur


Beviljade bidrag, belopp i kronor
Art and Theory Stockholm AB, 200 000
Bokförlaget Tranan och Trasten AB, 100 000
Förlaget 284, 100 000
Gidlunds förlag, 70 000
OEI, 170 000
Rámus Förlag HB, 100 000
Ruin, 70 000
Tankekraft förlag, 170 000

Samtliga ansökningar
AbbilenFörlag
Art and Theory Stockholm AB
Bokförlaget Sadura
Bokförlag Sadura
Bokförlaget Tranan och Trasten AB
Bokförlaget Tranan och Trasten AB
Bucket List Books AB
Bucket List Books AB
Celanders förlag
Ellerströms Förlag
Förlaget 284
Gidlunds förlag
Göteborgs förening för psykoanalys och filosofi
Ideella föreningen Coras vänner
Index - The Swedish Contemporary Art Foundation
Litorina Press AB
OEI
Rámus Förlag HB
Ruin
Seriefrämjandet
Social
Styx förlag
Tankekraft förlag
Tankekraft förlag

Header logo