Planerad utgivning av nationella minoriteters litteratur

Första fördelningen 2015


Beviljade bidrag, belopp i kronor
Arvidsjaurs Kommun, Projekt Skogssamiska folkminnen och kunskapsutveckling, 50 000
Barents Publisher/Sirillus, Meänkielispråkig litteratur - i original och översättning II, 50 000
Barents Publisher/Sirillus AB, En roman och en ordbok, 20 000
Meänkielen förlaaki, Fotoböcker på finska, 50 000
É Romani Glinda, Bakro - en romsk kulturarbetare, 30 000
Finn-Kirja, Planerad utgivning av litteratur, 30 000
Jörgen Stenberg, Vuövdiegij vuölie, 80 000
Meänmaa, Skriva och läsa meänkieli, 80 000
Sverigefinska Kulturens Vänner, Sverigefinska bok- och kulturmässa, 50 000

Samtliga ansökningar
Arvidsjaurs Kommun, Projekt Skogssamiska folkminnen och kunskapsutveckling
Barents Publisher/Sirillus AB, Meänkielispråkig litteratur - i original och översättning II
Barents Publisher/Sirillus AB, En roman och en ordbok
Solrosens Förlag, Produktionsstöd för utgivning av tvåspråkig barnbok
Meänkielen förlaaki, Fotoböcker på finska
É Romani Glinda, Bakro - en romsk kulturarbetare
On Line Förlag AB, Produktion/utgivning av boken "Sapmi i ord och bild", del 1
Finn-Kirja, Planerad utgivning av litteratur
Jörgen Stenberg, Vuövdiegij vuölie
Meänmaa, Skriva och läsa meänkieli
Sverigefinska Kulturens Vänner, Sverigefinska bok- och kulturmässa

Header logo