Planerad utgivning av nationella minoriteters litteratur

Andra fördelningen 2015


Beviljade bidrag, belopp i kronor
Ávki AB, Gáiduma ja Vájssá boazosámiid guolgaterminologiija, 50 000
Barents Publisher/Sirillus AB, Ord och bild för barn och unga, 80 000
Berättarkraft, Hur Umeå blev björkarnas stad - Fången, musen och branden, av Anita Blomqvist, 100 000
É Romani Glinda, Pettson tältar på romska, 55 000
É Romani Glinda, Barnboken om Tanto – Fred och cykeltävlingen, 50 000
Gordon & Olniansky HB, Alef Beys, 50 000
Lisskulla Brenner, Konstbok om Förintelsen, 70 000
Lumio förlag, Tunneks sie Pippi Longstrympin?, 25 000
Ravda Förlaget AB, Översättning av Åsa Larssons bok Det blod som spillts , 100 000
Ren pedagogik i Sápmi, Buolla, 36 000

Samtliga ansökningar
Ávki AB, Gáiduma ja Vájssá boazosámiid guolgaterminologiija
Barents Publisher/Sirillus AB , Ord och bild för barn och unga
Berättarkraft, Hur Umeå blev björkarnas stad - Fången, musen och branden, av Anita Blomqvist
É Romani Glinda, Pettson tältar på romska
É Romani Glinda, Barnboken om Tanto – Fred och cykeltävlingen Gordon & Olniansky HB, Alef Beys
Iphigenia Publishing, Svart bälte i låtskrivande - Samisk utgåva
Lisskulla Brenner, Konstbok om Förintelsen
Lumio förlag, Tunneks sie Pippi Longstrympin?
Ravda Förlaget AB, Översättning av Åsa Larssons bok Det blod som spillts
Ren pedagogik i Sápmi, Buolla
B4PRESS, Minoritetsspråk som läromedel
Suomiart, Sverigefinska konstnärer 40 år
Revita Archaeology and History, Läromedel om samer för grundskolan

Header logo