STÖD TILL PLANERAD UTGIVNING AV NATIONELLA MINORITETERS LITTERATUR

Andra fördelningen 2016

13 december 2016

Beviljade bidrag, belopp i kr
Barents Publisher/Sirillus AB, Barents Publisher/Sirillus AB, 75 000
Föreningen för Judisk Kultur i Sverige, Judisk Kultur i Sverige, 80 000
Koja Agency, c/o Natur & Kultur Media i Stockholm AB, Romani, 120 000
Sami Kompania AB, Laponia- vårt stora hem, 120 000
VARDA, VARDA HB, 100 000

Header logo