Planerad utgivning av nationella minoriteters litteratur

Andra fördelningen 2017.

Beviljade bidrag, belopp i kronor

Föreningen Norden Norrbotten/Tornedalica, 50 000
Ideell förening - föreningen Boska/förlaget ANU, 30 000
Samisk senter for samtidskunst, 60 000
Barents Publisher/Sirillus AB, 80 000
Black Island Books, 40 000
Dokument Press 26 AB, 70 000
É Romani Glinda, 50 000
Koja Agency, c/o Natur & Kultur Media i Stockholm AB, 100 000
Föreningen för Judisk Kultur i Sverige, 60 000
Kulturföreningen Faethon, 70 000
Samefolket, 250 000
Olniansky Tekst HB, 70 000

Header logo