STÖD TILL PLANERAD UTGIVNING AV NATIONELLA MINORITETERS LITTERATUR

Första fördelningen för år 2017.

Beviljade bidrag, belopp i kronor
Ávki AB, Bokutgivning, 50 000
Barents Publisher/Sirillus AB, Planerad utgivning - för alla åldrar olika genrer, 90 000
É Romani Glinda , Robins egna dag, 50 000
É Romani Glinda, Barnboken om Tanto - Pippi åker dammsugare, 70 000
Ellerströms Förlag, Utgivning av Anna Margolins dikter, 35 000
JIC Media, Bok, 90 000
Lavvo Sami Art & Nature, Produktion och utgivning av böcker på samiska, 50 000
Lumio förlag, Kevä Melulassa (Vår i Bullerbyn), 34 000
Marakatti, utgivning av barnlitteratur, 30 000
Olniansky Tekst HB, Di frukhtn, 90 000
Progressiv Judendom i Stockholm , En modern progressiv siddur (judisk bönbok), 40 000
Ravda Förlaget AB, Utgivning av litteratur, 70 000

Header logo