Planerad utgivning av nationella minoriteters litteratur

Första fördelningen 2018


Beviljade bidrag
Ávki AB, Duodjilitteratur, 30 000
Barents Publisher/Sirillus AB, Litteratur på meänkieli/finska/svenska minoritet, 120 000
Compania Comder Handelsbolag, Utgivning av böcker, 50 000
É Romani Glinda , Maja pekbok, 40 000
Koja Agency, c/o Natur & Kultur, Utgivning av Totte & Emma på meänkieli, 120 000
Lilla Piratförlaget, Utgivning av bilderböcker på nationella minoritetsspråk , 300 000
Lumio förlag, Sex and the Sapmi, 30 000
Lumio förlag, Kyllikki ja kevät, 30 000
Olniansky Tekst HB, Arum der velt, 40 000
Olniansky Tekst HB, Der talmid khokhem un der ganef, 50 000
Verbal förlag, Boken "Finnish blood, swedish heart" , 60 000

Header logo