Biblioteksinteriör

Biblioteksområdet

Kulturrådet fördelar verksamhetsbidrag till läns- och regionbibliotek och inköpsstöd till folk- och skolbibliotek. Kulturrådet stödjer också olika läsfrämjande insatser och förser genom distributionsstödet huvudbiblioteken med de böcker som fått statligt litteraturstöd.

våra bidrag

Stärkta bibliotek

Kulturrådet genomför på regeringens uppdrag en satsning 2018–20 för att stärka folkbiblioteken i Sverige. Syftet är att öka utbudet och tillgängligheten till biblioteksverksamhet i hela landet. Det är ett tillfälligt stöd till kommunerna som syftar till att ge långsiktiga effekter för att nå fler samt öka inkludering och delaktighet.

Verksamhetsbidrag

Kulturrådet fördelar verksamhetsbidrag till läns- och regionbibliotek, dels via kultursamverkansmodellen, dels direkt till Stockholms län som ännu inte ingår i modellen.

Inköpsstöd till folk- och skolbibliotek

Inköpstödet till folk- och skolbibliotek ska stödja kommunernas inköp av litteratur för barn och unga. Endast kommuner kan söka.

Stöd till läs- och litteraturfrämjande insatser

Kulturrådet fördelar bidrag till utvecklingen av nya metoder för läsfrämjande verksamhet. Kulturrådet fördelar även bidrag till inköp av litteratur som ska öka intresset för läsning bland barn och ungdomar. Stödet kan sökas av kommuner och organisationer.

Distributionsstöd

Genom distributionsstödet får landets huvudbibliotek de böcker som beviljats statligt litteraturstöd. Syftet är att invånare i hela landet ska få tillgång till en bred och kvalitativt värdefull bokutgivning på biblioteken.

Bakgrund

Kulturrådets bidrag ska främja kvalitet, mångfald och jämställdhet. Kultur för barn och unga ser Kulturrådet som ett särskilt viktigt område, likaså verksamheter som stärker en internationell utveckling och samverkan inom hela kulturområdet.

Kulturrådet har som sektorsansvarig myndighet ett särskilt ansvar för att kulturen görs tillgänglig för personer med funktionsnedsättning, men även att det finns ett levande kulturliv utanför storstadsområdena.

Endast organisationer och fria aktörer kan få bidrag av Kulturrådet.

SUPPORT OCH BIDRAGSÄRENDEN

Vanliga frågor och svar om login, blanketter och onlinetjänsten.

Telefontid helgfria vardagar:
måndag, onsdag och fredag kl. 09.00-11.00
tisdag och torsdag kl. 13.30-15.30
Telefon: 08-519 264 01
support@kulturradet.se

Header logo