Verksamhetsbidrag till regionala bibliotek

Kulturrådet ger bidrag till Stockholms regionalbibliotek som ännu inte ingår i kultursamverkansmodellen. Bidraget ska stimulera utbudet av och tillgången till litteratur och kulturtidskrifter och öka intresset för läsning.

Länsbiblioteken bistår folkbiblioteken med kompletterande medieförsörjning, rådgivning, information, fortbildning och olika specialtjänster. Länsbibliotek ska anta planer för biblioteksverksamheten. Bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet ska samverka för att erbjuda en god biblioteksservice.

Vem kan söka?

Regional- och länsbibliotek i Stockholms län. Prioriterade områden är läsfrämjande, uppsökande arbete samt utveckling inom ny informationsteknik.

Beslut

Ansökningarna bereds på Kulturrådet och generaldirektören fattar beslut efter:

  • en genomgång av varje enskild ansökan för sig
  • en prövning i relation till övriga ansökningar
  • diskussioner om fördelningen av stödet i sin helhet

Beslutet kan inte överklagas.
När beslut är fattat skickas det ut till samtliga sökande. De som uppgett e-postadress i ansökan kommer att få beslutet per e-post. Den som önskar få beslutet skickat på annat sätt bör meddela Kulturrådet.

En lista över de beviljade bidragen publiceras på Kulturrådets webbplats.

KONTAKT

Henriette Zorn
Handläggare
Telefon: 08 519 264 20
henriette.zorn@kulturradet.se

SUPPORT OCH BIDRAGSÄRENDEN

Vanliga frågor och svar om login, blanketter och onlinetjänsten.

Telefontid helgfria vardagar:
måndag, onsdag och fredag kl. 09.00-11.00
tisdag och torsdag kl. 13.30-15.30
Telefon: 08-519 264 01
support@kulturradet.se

BLANKETTEXEMPEL

Kopia av ansökningsblanketten. Blankettkopian skall inte skickas in som en ansökan.

ANSÖKAN

12 September 2019 - 10 October 2019
Lägg till i din kalender (.ics)

Ansökningsperiod 2019 för verksamhetsbidrag Stockholm är:
12 september - 10 oktober 2019.

Ansökningsblanketten är endast tillgänglig under ansökningsperioden.

Observera: Kulturrådet avvisar ansökningar som kommer in efter 24.00 sista ansökningsdagen.

Ansökan görs online

REDOVISNING

Redovisningsperiod för 2018 års verksamhetsbidrag är 19 april - 17 maj 2019.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Header logo