Tadasu Takamine, Japan Syndrome in Kansai. Foto: Lotten Pålsson

Bidrag inom bild och form

Kulturrådet fördelar verksamhetsbidrag och projektbidrag till aktörer inom bild- och formkonstområdet, till exempel till utställningsarrangörer, konsthantverkskooperativ och främjandeorganisationer. Vi fördelar även verksamhetsbidrag och utvecklingsbidrag till regionala museer genom kultursamverkansmodellen. Dessutom kan kollektivverkstäder söka stöd för köp av utrustning.

Projektbidrag inom bild- och formkonst

Bidrag kan sökas av professionella aktörer inom bild- och formkonstområdet så som grupper, sammanslutningar och organisationer i Sverige.

Verksamhetsbidrag till utställningsarrangörer

Utställningsarrangörer som ställer ut samtida bild- och formkonst utan vinstsyfte kan söka stöd för sin verksamhet.

Verksamhetsbidrag till konsthantverkskooperativ

Bidrag kan sökas av grupper eller sammanslutningar av yrkesverksamma konsthantverkare för sin utåtriktade verksamhet såsom utställningar och programverksamhet.

Utrustningsbidrag till kollektivverkstäder

Utrustningsbidrag kan sökas av en kollektivverkstad som drivs av en sammanslutning av yrkesverksamma konstnärer, bygger på medlemmarnas egna insatser och har en stabil organisation och arbetsform.

Främjandeorganisationer inom bild- och formkonst

Stödet riktar sig till centrala främjandeorganisationer inom bild- och formkonstområdet som utan vinstsyfte bedriver utställnings- och/eller projektverksamhet med professionella kulturaktörer, konstbildande arbete samt publikarbete.

Uppdrag

Våra bidrag ska främja kvalitet, mångfald och jämställdhet. Kultur för barn och unga ser vi som ett särskilt viktigt område, likaså verksamheter som stärker en internationell utveckling och samverkan inom hela kulturområdet.

Som sektorsansvarig myndighet har vi ett särskilt ansvar för att kulturen görs tillgänglig för personer med funktionsnedsättning, men även att det finns ett levande kulturliv utanför storstadsområdena. Vi har även ett samlat ansvar för att inom vårt verksamhetsområde främja lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck.

Endast organisationer och fria aktörer kan få bidrag av Kulturrådet.

SUPPORT OCH BIDRAGSÄRENDEN

Vanliga frågor och svar om login, blanketter och onlinetjänsten.

Telefontid helgfria vardagar:
måndag, onsdag och fredag kl. 09.00-11.00
tisdag och torsdag kl. 13.30-15.30
Telefon: 08-519 264 01
support@kulturradet.se

UTSTÄLLNINGSERSÄTTNING

Header logo