Internationella bidrag

Kulturrådet stödjer professionella konst- och kulturutövare i Sverige för att ge dem möjlighet att presentera sin verksamhet internationellt. Kulturrådet ger också stöd för att konst och kultur från hela världen ska kunna visas i Sverige. Detta sker bland annat genom bidragsgivning.

Internationell verksamhet är kulturverksamhet som berör Sverige och minst ett annat land. Interkulturell verksamhet är kulturverksamhet som främjar etnisk och kulturell mångfald.

Kreativa Europa Desk Sverige

Kreativa Europa är EU:s program för de kulturella och kreativa sektorerna år 2014-2020. Kulturrådet och Filminstitutet delar på uppdraget som nationell kontaktpunkt i Sverige och informerar om programmet och ger rådgivning vid ansökan med mera.

Kreativa Europa erbjuder möjligheter för europeiska aktörer inom konst och kultur, tv, film och dataspel att samarbeta internationellt och nå ut till en internationell publik. Kreativa Europa är uppdelat i de två delprogrammen Kultur och MEDIA samt ett sektorsövergripande programområde som bland annat inkluderar ett finansiellt lånegarantiinstrument. Kulturrådet ansvarar för delprogrammet Kultur, som vänder sig till kultursektorn, och Filminstitutet för delprogrammet MEDIA, som vänder sig till aktörer inom film, tv och dataspel.

Via delprogrammet Kultur kan kulturaktörer söka stöd inom de här fyra stödformerna:

  • europeiska samarbetsprojekt
  • europeiska nätverk
  • europeiska plattformar
  • översättning och spridning av europeisk skönlitteratur

Beslut om stöd inom Kreativa Europa fattas av Education, Culture and Audiovisual Executive Agency (EACEA) i Bryssel.

Kulturutbyten och nätverk

Kulturrådet ger bidrag till internationella kulturutbyten, exempelvis turnéer, gästspel och samproduktioner, i Sverige och i utlandet. Kulturrådet stödjer också organisationer som har till huvudsyfte att främja internationellt och interkulturellt kulturutbyte, samt fördelar bidrag till organisationers medverkan i internationella nätverk.

Internationella litteraturstöd

Inom litteraturområdet ger Kulturrådet bidrag till litteraturevenemang i utlandet och till översättning av svensk litteratur och översättning av svensk dramatik som sätts upp på teatrar i utlandet. Det finns även ett särskilt bidrag för översättning av nordisk litteratur inom Norden och stöd för utländska förlag och agenter att besöka Bok- och bibliotek i Göteborg.

Bakgrund

Kulturrådets bidrag ska främja kvalitet, mångfald och jämställdhet. Kultur för barn och unga ser Kulturrådet som ett särskilt viktigt område, likaså verksamheter som stärker en internationell utveckling och samverkan inom hela kulturområdet.

Kulturrådet har som sektorsansvarig myndighet ett särskilt ansvar för att kulturen görs tillgänglig för personer med funktionsnedsättning, men även att det finns ett levande kulturliv utanför storstadsområdena.

Endast organisationer och fria aktörer kan få bidrag av Kulturrådet.

KONTAKT

Susanne Bergström Larsson (verksamhetsansvarig internationellt litteratursamarbete)
Telefon: 08 519 264 83
susanne.bergstrom.larsson@kulturradet.se

Anna Livén West (bild och form)
Telefon: 08 519 264 82
anna.liven.west@kulturradet.se

Elin Rosenström (EU-programmet Kreativa Europa)
Telefon: 08 519 264 15
elin.rosenstrom@kulturradet.se

SUPPORT OCH BIDRAGSÄRENDEN

Vanliga frågor och svar om login, blanketter och onlinetjänsten.

Telefontid helgfria vardagar:
måndag, onsdag och fredag kl. 09.00-11.00
tisdag och torsdag kl. 13.30-15.30
Telefon: 08-519 264 01
support@kulturradet.se

Header logo