Översättning av svensk dramatik för uppsättning av utländsk teater

Stödet ska göra det möjligt att för svensk dramatik att spelas på utländska scener. En förutsättning är att översättningen görs direkt från det svenska dramatiska originalverket, och inte via något annat språk.

Med svensk dramatik avses dramatik skriven på svenska eller på något av de nationella minoritetsspråken och som är uppsatt på scen i Sverige.

VAD INGÅR I STÖDET?

Stöd kan sökas för översättningskostnader av det svenska dramatiska verket. Den sökta summan ska motsvara beloppet som anges i det underskrivna avtalet mellan översättaren och teatern. Stöd för adapteringar ingår inte, ej heller produktionskostnader för uppsättningen.

VEM KAN SÖKA?

Utländska teatrar/scener som tecknat avtal om att sätta upp det svenska dramatiska verket i översättning kan söka.
Översättare och dramatiker kan inte söka.

VILKEN DRAMATIK OMFATTAS AV STÖDET?

Stöd kan sökas för översättning av svenska dramatiska verk, skrivna på svenska eller på något av de nationella minoritetsspråken och som är uppsatta på scen i Sverige.

VILKA ANSÖKNINGAR PRIORITERAS?

För samtliga bidrag gäller att verket skall hålla en hög språklig och litterär kvalitet. Stödet är tänkt att lyfta fram den svenska samtidsdramatiken. Introduktion av en dramatikers verk på ett nytt språk prioriteras.

ANSÖKAN

Översättningsstöd söks via onlineportalen. Endast ett verk per ansökan accepteras.

Med ansökan ska bifogas:

• kopia på underskrivet kontrakt med rättighetsinnehavaren
• kopia på underskrivet kontrakt med översättaren
• aktuellt CV för översättaren
• digital version av originalverket (pdf/wordfil/e-bok). Detta ska vara Kulturrådet till handa senast 7 dagar efter ansökningsdeadline. Märk mail/kuvert med Ansökan om översättningsstöd och ärendenumret.

Om allt material inte inkommit i tid kommer ansökan att bordläggas till nästa ansökningsomgång.

NÄR KAN MAN SÖKA?

Ansökan är öppen året runt. Vi har tre ansökningsomgångar per år. För ansökningsdatum, se högerspalten. Stödet måste sökas innan översättningen publicerats, dvs innan verket har premiär.

BEHANDLINGSTID

Alla ansökningar behandlas samtidigt och besked lämnas cirka 8 veckor efter deadline. En extern referensgrupp bedömer ansökningarna och lämnar förslag till beslut. Beslut skickas via mejl till den sökande, till översättaren och till rättighetsinnehavaren.

VILLKOR FÖR UTBETALNING AV BEVILJAT STÖD

Beviljat bidrag betalas ut när Kulturrådet tagit emot:
-en digital version av det översatta verket där det tydligt anges att översättningen fått stöd av Kulturrådet.  Beviljat stöd ska alltid anges i program/informationsmaterial. Den ungefärliga ordalydelsen bör vara:

Översättningen har fått stöd från Statens kulturråd (på det aktuella språket).
• skriftligt intyg från översättaren att han/hon fått ersättning enligt underskrivet avtal
• korrekt ifyllda bankuppgifter

Om bidrag beviljas reserveras den beviljade summan i ett år, och fullständig redovisning av färdig översättning och program måste alltså ske under året efter att bidraget blivit beviljat. Om problem uppstår måste Kulturrådet kontaktas genast.

KONTAKT

Support och bidragsärenden

Vanliga frågor och svar om login, blanketter och onlinetjänsten.

Telefontid helgfria vardagar:
måndag, onsdag och fredag kl. 09.00-11.00
tisdag och torsdag kl. 13.30-15.30
Telefon: 08-519 264 01
support@kulturradet.se


KONTAKT HANDLÄGGARE

Susanne Bergström Larsson
Telefon: 08-519 264 83
susanne.bergstrom.larsson@kulturradet.se

ANSÖKAN

Sista ansökningsdag för översättningsstöd till annat nordiskt språk under 2019 är:

5 februari 2019
7 maj 2019
1 oktober 2019

Observera. Ansökningar som inkommer efter kl. 24.00 sista ansökningsdag behandlas nästföljande beslutsomgång. 

TRANSLATOR CONFIRMATION FORM

BLANKETTEXEMPEL

Kopia av ansökningsblanketten. Blankettkopian skall inte skickas in som en ansökan.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Header logo