Övriga bidrag

En del bidrag som Kulturrådet fördelar avser vissa organisationer som centrumbildningar och lokalhållande organisationer eller har som mål att främja vissa gruppers intressen inom kulturområdet. Läs mer under länkarna till vänster.

Bakgrund 

Kulturrådets bidrag ska främja kvalitet, mångfald och jämställdhet. Kultur för barn och unga ser Kulturrådet som ett särskilt viktigt område, likaså verksamheter som stärker en internationell utveckling och samverkan inom hela kulturområdet.

Kulturrådet har som sektorsansvarig myndighet ett särskilt ansvar för att kulturen görs tillgänglig för personer med funktionsnedsättning, men även att det finns ett levande kulturliv utanför storstadsområdena.

Header logo